Ośrodek Dziennego Wsparcia

Realizowane są tu świadczenia społeczne i zdrowotne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, jak i dla ich Rodzin i Bliskich. Warunkiem przyjęcia jest stabilizacja stanu psychicznego beneficjenta, niewymagająca hospitalizacji szpitalnej. Ośrodek stanowi funkcjonalne połączenie Oddziału Dziennego i Środowiskowego Domu Samopomocy typu A/C. Posiada gabinet pielęgniarsko-zabiegowy.

Charakterystyka oddziału

Oddział Dzienny jest pośrednią formą opieki psychiatrycznej ,leczenie tutaj ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego beneficjentów poprzez oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W oddziale odbywa się :

-diagnostyka

-leczenie

-terapia

-rehabilitacja

Praca terapeutyczna odbywa się głównie w formie grupowej, ale każdy z uczestników objęty jest także indywidualnym planem terapeutyczno-leczniczym, w ramach którego ma spotkania z lekarzem prowadzącym, psychologiem oraz koordynatorem procesu zdrowienia.

Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się codzienne ( bez sobót i niedziel) od godziny 9.00-14.00.

W piątki beneficjenci oddziału uczestniczą w wycieczkach o charakterze kulturalno-rekreacyjnym ( kino , wystawy , muzea , minigolf ,kręgle, wycieczki rekreacyjne)

Pacjentom Oddziału Dziennego oferowany jest posiłek w formie cateringu (obiad).

Ośrodek Dziennego Wsparcia dedykowany jest Uczestnikom Projektu objętych Intensywnym Zarządzeniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, cykl terapeutyczny trwa w zależności od potrzeb pacjenta, jednak spodziewać się należy pewnej rotacji. Warto pamiętać, iż część pacjentów będzie musiała więcej niż raz skorzystać z tej formy wsparcia.

Pobyt w Oddziale Dziennym trwa zazwyczaj 3 miesiące, może on jednak ulegać modyfikacjom z uwagi na cele terapii.

Oferta oddziału:

W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzone są:

-specjalistyczna opieka lekarska i pielęgniarska

-psychoterapia grupowa i indywidualna

-trening umiejętności społecznych

-muzykoterapia

-terapia zajęciowa

-psychoedukacja

-zajęcia teatralne

-kino terapeutyczne

-uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i wycieczkach rekreacyjnych

-świetlica popołudniowa prowadzona przez profesjonalny zespół terapeutów

Naszymi atutami są między innymi:

-stały kontakt z lekarzem i psychologiem

-możliwość odpowiedniego dobrania leków pod stałą kontrolą lekarza

-wspólne przestrzeganie zasad i wzajemny szacunek

-możliwość poznania wielu ciekawych ludzi oraz zaktywizowania się w życiu społecznym

To może być miejsce dla Ciebie!

“Oddział dzienny tworzy małą społeczność pacjentów i terapeutów spędzających z sobą wspólny czas przedpołudniowy. Grupa jest niewielka I już po kliku dniach wszyscy się znają.”

Jakie są najczęściej Twoje oczekiwania?

„Kiedy ktoś do nas przychodzi, żeby przeżyć w naszej grupie kilka miesięcy, najczęściej zależy mu na przełamaniu trudności w kontaktowaniu się z ludźmi, pobudzaniu siebie do większej aktywności, często chciałby zrozumieć, co mogło mieć wpływ na jego kryzys, najczęściej chciałby zażywać mniej leków i uporządkować sprawy pracy i nauki. Wielu z Was mówi o potrzebie porozmawiania o sytuacji rodzinnej, tak żeby wspólne życie z bliskimi układało się lepiej i dojrzalej. Czasami chodzi o większą samodzielność, czasem o zmniejszenie niepokoju rodziców o Was, nierzadko o znalezienie wspólnego języka z domownikami.”

To leczenie wymaga Twojego udziału!

„Tak więc chodzi tutaj nie tylko o regularne przyjmowanie leków. Inne formy leczenia są równie ważne. Jeżeli jesteś aktywny w czasie psychoterapii, pomagasz sobie i innym lepiej zrozumieć siebie, jeżeli śpiewasz razem z grupą, pomagasz sobie w rozwijaniu umiejętności bycia swobodnym w towarzystwie. Wiele takich sytuacji pomaga Ci zrealizować plany, z jakimi tu przyszedłeś.”

Bywa, że jest trudno.

„Jezeli momentami jest Ci trudno, coś Ci się nie udaje, masz gorsze samopoczucie, to pamiętaj, że wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji i przeżywamy wahania. Chcemy, żebyś nam o tym mówił, nie zostawaj z takimi myślami sam, a będziemy się starali Tobie pomóc. Wykorzystaj rozmowy z kolegami z grupy, ale także z własnym terapeutą.”

Treść cytowana: B. de Barbaro, K.Ostoja-Zawadzka, A.Cechnicki, Możesz pomóc – poradnik dla rodzin chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Zespół terapeutyczny ODW :

lek. Ewa Bartecka-Piłasiewicz – specj. psychiatra, ordynator oddziału

Olga Biegajło – specj. psychiatra

Adam Bułacz– mgr psycholog , psychoterapeuta

Maciej Rajewski – mgr psycholog, psychoterapeuta

Adam Koszutski – mgr psycholog, terapeuta zajęciowy

Mirella Rylewicz – mgr sztuki, arteterapeuta

Anna Gościniak – mgr muzykoterapii

Helena Helińska – dypl. pielęgniarka

Dostępne usługi dodatkowe

  • Psychodietetyk
  • Radca prawny
  • Pracownik socjalny
  • Trenerzy pracy
  • Miejsca noclegowe w Domu Wspólnym