1. Zespół terapeutyczny

Zespół Terapeutyczny to interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów, w którego skład wchodzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki psychiatryczne, pracownik socjalny i ratownik medyczny. Zespół zajmuje się kwalifikacją beneficjentów  do projektu oraz tworzeniem Indywidualnych Planów Zdrowienia zależnych od potrzeb pacjenta i jego celów w projekcie. Zespół Terapeutyczny prowadzi krótkoterminowe oddziaływania dla pacjentów – leczenie psychiatryczne, oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukację.

Personel zespołu:

 • lek. Damian Siwicki – lekarz psychiatra
 • lek. Ji San Jung – lekarz psychiatra
 • Katarzyna Siemieniecka-Laskowska – psycholog, psychoterapeuta
 • Joanna Cimke-Łącka psycholog, psychoterapeuta
 • Natalia Lis – psycholog
 • Marta Juszczak – psycholog
 • Helena Helińska – pielęgniarka, terapeuta środowiskowy


2. Oddział (Ośrodek) Wsparcia Dziennego

Oddział dziennego wsparcia realizuje świadczenia społeczne i zdrowotne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, jak i dla ich rodzin i bliskich. Personel oddziału składa się z lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych. Warunkiem przyjęcia jest stabilizacja stanu psychicznego beneficjenta, niewymagająca hospitalizacji szpitalnej. Ośrodek stanowi funkcjonalne połączenie Oddziału Dziennego i Środowiskowego Domu Samopomocy typu A/C. Posiada gabinet pielęgniarsko-zabiegowy.

Personel Oddziału:


3. Koordynatorzy procesu zdrowienia

Koordynatorzy Procesu Zdrowienia, to osoby, posiadający wyższe, ukierunkowane wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z pacjentem. Są oni odpowiedzialni za wsparcie oraz zbudowanie bezpiecznej relacji z Uczestnikiem Projektu, która służyć ma motywacji pacjenta do podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz umożliwić szybki przepływ informacji zwrotnych od I do pacjenta. KPZ uczestniczą w tworzeniu Indywidualnych planów zdrowienia, wymianie informacji między specjalistami zaangażowanymi w proces terapeutyczny pacjenta oraz koordynują działania podejmowane w ramach CZP+ oraz poza nim.

Personel KPZ:

4. Rejestracja Centrum Zdrowia Psychicznego +

Rejestracja naszego centrum jest miejscem pierwszego kontaktu klientów z projektem. Zespół wykwalifikowanych psychologów obsługuje pacjentów zarówno osobiście w siedzibie centrum jak i telefonicznie, rejestrując wizyty, udzielając informacji oraz przekazując podstawowe informacje z zakresu psychoedukacji.

Personel rejestracji:

   • Anna Płaza-Gabryańczyk – psycholog
   • Marta Bednarek- psycholog

   

5. Grupy Terapeutyczne i Klub Rodzin i Bliskich

Psychoterapia grupowa jest prowadzona w nurcie psychodynamiczno – interpersonalnym z elementami terapii systemowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w naszym centrum we wtorki i czwartki od godziny 16.00 do godziny 18.00.

W Klubie rodziny i bliscy osób z doświadczeniem choroby psychicznej otrzymają pomoc psychologiczną, będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach i warsztatach, wymianie doświadczeń oraz pozyskania wiedzy na temat chorób psychicznych oraz funkcjonowania osoby bliskiej podczas kryzysu. Spotkania Klubu Rodzin i Bliskich odbywają się w soboty w godzinach: 9:00-14:00.

Personel terapeutyczny:

 • Aleksandra Karaszewska – psycholog, psychoterapeuta, koordynator Klubu Rodzin i Bliskich
 • Monika Margol – psycholog, psychoterapeuta
 • Adam Bułacz – psycholog, psychoterapeuta
 • Joanna Płonka – psycholog, psychoterapeuta


6. INNE FORMY WSPARCIA

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej – mogą Państwo skorzystać z innych działań oferowanych w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz Partnerów projektu:

 • pomoc pracownika socjalnego
  służącego wiedzą i pomocą przy załatwianiu formalności
  związanych ze zdobyciem świadczeń socjalnych i społecznych. W
  ramach projektu współpracujemy również z Gmina
  Wrocław – MOPS we Wrocławiu (Partner Nieformalny).
 • pomoc prawna
  dla uczestników projektu(konsultacje)
 • aktywizacja i rehabilitacja zawodowa – wsparcie doradców i trenerów w powrocie na rynek pracy (Partner: Stowarzyszenie
  „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
 • usługi mieszkaniowe
  – dzięki współpracy z Partnerem: Fundacją Opieką i Troską mają Państwo możliwość – w zależności od potrzeb – skorzystania z gościny w Domu Wspólnym,
  w którym DOSTĘPNE SĄ MIEJSCA USAMODZIELNIAJĄCE ORAZ TRENINGOWE – zapewniona jest całodobowa opiekę wraz ze wsparciem
  psychologicznym oraz różnego typu treningi rozwojowe (m.in. umiejętności życia społecznego, rozwijania zainteresowań i
  talentów, przygotowujący do podjęcia pracy/nauki
 • W Domu Wspólnym znajdują się również łóżka interwencyjne, które dają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w razie
  takiej potrzeby.