Zespół

Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny – wspierający chorego i jego Bliskich zarówno w siedzibie CZP+ (Zespół Terapeutyczny stacjonarny) jak i w środowisku Odbiorców Modelu (Zespół Terapeutyczny wyjazdowy). Zapewnia wsparcie oraz edukację (chorego i osób z jego otoczenia) pozwala na poprawę zdrowia osoby zmagającej się z chorobą, a edukacja zapewnia większą świadomość i zwiększa poczucie bezpieczeństwa w zakresie opieki. Zespół Terapeutyczny realizuje pełen zakres świadczeń (lekarskich, psychologicznych, pielęgniarskich, terapeutycznych, socjalnych) przeprowadza interwencje kryzysowe, poprzez udzielenie szybkiej pomocy (max 24 h od zgłoszenia), zapewnia wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa i redukcję lęku.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom powołaliśmy interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy w razie potrzeby zapewnią Państwu wsparcie medyczne, psychologiczne, społeczne, pielęgniarskie, terapeutyczne – dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.


Aby skorzystać ze wsparcia w ramach projektu należy w pierwszej kolejności zgłosić się osobiście do naszego Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13 c od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Mogą się Państwo również kontaktować
z nami również telefonicznie pod nr 71 369 90 60 lub mailowo:
czp@spzoz.wroc.pl.

Grupę terapeutyczną tworzą:

1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY (stacjonarny i wyjazdowy)

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom powołaliśmy Zespół Terapeutyczny, w skład którego wchodzą między innymi lekarz specjalista psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, ratownik medyczny, pielęgniarka, doradca zawodowy. Zespół Terapeutyczny kwalifikuje do projektu, przeprowadza interwencje kryzysowe, zapewnia psychoedukację, współtworzy z pacjentem oraz jego rodziną indywidualny plan zdrowienia i rozwoju.

2. Oddział (Ośrodek) Wsparcia Dziennego

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego + można skorzystać z pobytu w Ośrodku Dziennego Wsparcia, który oferuje pomoc medyczną, zróżnicowane zajęcia terapeutyczne, usługi medyczne, pielęgniarskie, psychologiczne. Celem pobytu jest przepracowanie aktualnych trudności i pomoc w powrocie do życia społecznego oraz zawodowego.

Oddział (Ośrodek) Wsparcia Dziennego stanowiący funkcjonalne połączenie oddziału dziennego ze środowiskowym domem samopomocy typu a/c działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.

3. POPOŁUDNIOWE GRUPY TERAPEUTYCZNE

W Centrum Zdrowia Psychicznego + odbywają się grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy wsparcia i terapeutyczno – rozwojowe), które organizowane są w godzinach popołudniowych, aby umożliwić pogodzenie pracy czy nauki z podjęciem terapii.

4. KLUB RODZIN I BLISKICH

W Klubie rodziny i bliscy osób z doświadczeniem choroby psychicznej otrzymają pomoc psychologiczną, będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach i warsztatach, wymianie doświadczeń oraz pozyskania wiedzy na temat chorób psychicznych oraz funkcjonowania osoby bliskiej podczas kryzysu. Spotkania Klubu Rodzin i Bliskich odbywają się w soboty
w godzinach: 9:00-14:00.

5. ŚWIETLICA

To miejsce, gdzie organizowane są dla Beneficjentów Centrum Zdrowia Psychicznego + różnorodne zajęcia tematyczne, pogadanki, warsztaty.

6. WSPARCIE KOORDYNATORA PROCESU ZDROWIENIA – kto może z niego skorzystać i na czym ono polega?

Po opracowaniu indywidualnego Planu Procesu Zdrowienia zostaje przydzielony dedykowany opiekun (psycholog) zwany koordynatorem procesu zdrowienia, który wspiera w realizacji Planu, jego monitorowaniu i w razie potrzeby modyfikacji.

7. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
W naszym Centrum mogą Państwo skorzystać również z usług Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach NFZ.

8. INNE FORMY WSPARCIA

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej –mogą Państwo skorzystać z innych działań oferowanych w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz Partnerów projektu:

  • pomoc pracownika socjalnego służącego wiedzą i pomocą przy załatwianiu formalności związanych ze zdobyciem świadczeń socjalnych i społecznych. W ramach projektu współpracujemy również z Gmina Wrocław – MOPS we Wrocławiu (Partner Nieformalny).
  • pomoc prawna dla uczestników projektu(konsultacje)
  • aktywizacja i rehabilitacja zawodowa – wsparcie doradców 
    i trenerów w powrocie na rynek pracy (Partner: Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
  • usługi mieszkaniowe – dzięki współpracy z Partnerem: Fundacją Opieką i Troską mają Państwo możliwość – w zależności od potrzeb- skorzystania z gościny w Domu Wspólnym, w którym DOSTĘPNE SĄ MIEJSCA USAMODZIELNIAJĄCE ORAZ TRENINGOWE – zapewniona jest całodobowa opiekę wraz ze wsparciem psychologicznym oraz różnego typu treningi rozwojowe (m.in. umiejętności życia społecznego, rozwijania zainteresowań i talentów, przygotowujący do podjęcia pracy/ nauki
  • W Domu Wspólnym znajdują się również łóżka interwencyjne, które dają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w razie takiej potrzeby.