mgr Adam Koszutski

terapeuta zajęciowy

Prowadzi zajęcia w ramach Oddziału Dziennego Wsparcia i Świetlicy

W swojej pracy korzysta głównie z metod biblioterapii, warsztatów biograficznych, treningu funkcji poznawczych i elementów zajęć teatralnych.

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Animatorów Kultury, Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych na kierunku Terapia Zajęciowa oraz studiów podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuki Teatralnej we Wrocławiu.