Grupy Terapeutyczne

W ramach projektu umożliwiamy udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych miedzy innymi w Grupach Terapeutycznych. Obecnie uruchomiono dwie grupy terapeutyczne:

  • grupa wsparcia – dedykowana dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej
  • grupa terapeutyczno rozwojową – dedykowana dla osób chcących pracować nad indywidualnymi trudnościami

Są one prowadzone popołudniami, by umożliwić pogodzenia pracy lub nauki z terapią.

Psychoterapia grupowa jest prowadzona w nurcie psychodynamiczno – interpersonalnym z elementami terapii systemowej przez Panią Aleksandrę Karaszewską oraz Natalię Pieńkowską w ramach popołudniowych grup terapeutycznych.

Praca w grupie terapeutycznej opiera się na założeniu, że każdy problem psychologiczny można przełożyć na język relacji z innymi ludźmi. W trakcie pracy terapeutycznej zwraca się uwagę m.in. na relacje pacjenta z grupą oraz relacje pomiędzy uczestnikami. Dzięki obserwacji własnego sposobu budowania kontaktu, uczestnik może lepiej zrozumieć swoje emocje, wewnętrzne konflikty i nieświadome motywy postępowania. Pozwala to na zwiększenie wpływu na własne zachowania, co w efekcie pomaga żyć w większej zgodzie z własnymi potrzebami i wartościami. 

Cele pracy terapeutycznej oraz jej zasady (kontrakt terapeutyczny) omawiane są z pacjentami podczas konsultacji wstępnych, poprzedzających przyjęcie do grupy.

Zapraszamy Państwa również do różnorodnych zajęć organizowanych w świetlicy. Grafik dostępny jest w zakładce ŚWIETLICA.