Helena Helińska

Pielęgniarka psychiatryczna, terapeuta środowiskowy

Na co dzień zajmuje się planowaniem i realizowaniem opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia pacjentów i zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania (indywidualizacja opieki). Wykonuje również czynności diagnostyczne, w tym pomiary podstawowych parametrów życiowych a także realizuje zlecenia lekarskie, prowadzi dokumentację wszystkich czynności wykonywanych przy pacjencie oraz rozpoczętych problemów pielęgnacyjnych. Uczestniczy w zebraniach społeczności oraz zebraniach Zespołu Terapeutycznego. W ramach prowadzonych zajęć i szkoleń edukuje pacjentów oraz ich rodziny w zakresie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności związanych z samodzielnym funkcjonowaniem Pacjentów w życiu codziennym. Towarzyszy również Uczestnikom Projektu w cotygodniowych wyjściach ODW oraz nadzoruje przestrzeganie standardów postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń.

Dla pacjentów dostępna codziennie od 7:25 do 15:00.

Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, terapeuta środowiskowy, ukończyła kurs w zakresie Otwartego Dialogu.