Ośrodek koordynacji

Koordynatorzy Procesu Zdrowienia koordynują integracje następujących usług społeczno – zdrowotnych:

  • Radcy prawnego dla osób, które m.in. w wyniku kryzysu zdrowotnego, popadły w konflikt z prawem lub popadły w długi,
  • Pracownika socjalnego, który będzie służył Beneficjentom swoją wiedzą i pomocą przy załatwianiu formalności związanych ze zdobyciem świadczeń socjalnych i społecznych takich jak Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, renty i inne świadczenia socjalne.
  • Psychodietetyka, który podczas spotkań pomoże w ułożeniu odpowiedniego jadłospisu dla pacjenta oraz będzie służył poradą i wsparciem w utrzymaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
  • Doradcy zawodowego, który pomoże odnaleźć się beneficjentom projektu na rynku pracy, stworzyć profesjonalne CV, aplikować w procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo Trener pracy pomoże odnaleźć się w miejscu zatrudnienia oraz  zadbać o siebie i swoje prawa.
  • Usługi społeczne realizowane przez Partnera Nieformalnego MOPS we Wrocławiu.

Koordynatorzy Procesu Zdrowienia, to osoby, które są odpowiedzialne za wsparcie oraz zbudowanie bezpiecznej relacji z Uczestnikiem Projektu. Koordynatorzy, posiadający wyższe, ukierunkowane wykształcenie, nie mają na celu stania się kolejnym terapeutą w życiu Uczestnika, a osobą stanowiącą bezpieczny, stały obiekt wspomagający w koordynacji różnych działań podejmowanych w ramach CZP+ oraz poza nim.

Uczestnicy, podczas przydzielenia im wsparcia w osobie KPZ dostają bezpośredni numer kontaktowy do swojego Koordynatora, dzięki któremu w przypadku jakichkolwiek trudności mogą się skontaktować w najprostszy możliwy sposób z osobą odpowiedzialną za jej wsparcie.