Klub rodzin i bliskich

Klub rodzin i bliskich dedykowany jest dla osób pozostających w bliskich kontaktach z osobami doświadczającymi choroby psychicznej, szukających wsparcia, zarówno merytorycznego jak i emocjonalnego. Podczas spotkań z naszymi terapeutami

W ramach Klubu skorzystać można z:

  • Indywidualnych konsultacji psychologicznych
  • Grupy Wsparcia dla rodzin i bliskich
  • Warsztatów psychoedukacyjnych

W ramach zajęć uczestnicy dowiadują się jak mogą wspierać chorującego członka rodziny w zdrowieniu, a także wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz uzyskać wsparcie ze strony grupy.

Aby skorzystać z Klubu Rodzin i Bliskich wystarczy zadzwonić na numer tel. 71 369 90 60 i umówić się na konsultację.