mgr Nataliia Fok

koordynatorka procesu zdrowienia

Jako koordynatorka procesu zdrowienia pomaga pacjentowi w realizacji planu procesu zdrowienia, jego monitorowaniu oraz weryfikacji, towarzyszy w procesie zdrowienia poprzez koordynację działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych.
Pracuje w językach: ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Posiada dyplom magistra psychologii Narodowego Uniwersytetu Zaporożskiego nostryfikowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Certyfikowany terapeuta Gestalt. Posiada dyplom ukończenia szkoły Art-terapeutycznej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Obecnie w trakcie kursu certyfikowanego: Szkoły Terapii Rodzin Gestalt Włoskiego Instytutu Kairos (GTK) i Gestalt-Instytutu Integralnej Psychoterapii w Krakowie i Szkoły Superwizorów Gestalt.