lek. Izabela Glińska

koordynatorka procesu zdrowienia

Jej rolą jest wspieranie, towarzyszenie i nadzorowanie procesu zdrowienia uczestnika Projektu, który został zakwalifikowany decyzją Zespołu Terapeutycznego do skoordynowanej formy pomocy w Centrum Zdrowia Psychicznego +. Spotkania, które pomagają nawiązać stałą, bezpieczną więź Koordynatora z pacjentem odbywają się w formie elektronicznej ( on line, telefoniczne ) osobistych wizyt w Centrum oraz aktywności poza placówką (spacery , wspólne wyjścia w sprawach urzędowych , odwiedziny w Domu Wspólnym bądź wszelkie inne służące aktywizacji społecznej i kulturalnej )

Z wykształcenia lekarz psychiatra – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu , tytuł z zakresu psychiatrii uzyskała w 2000 roku.