Zespół Terapeutyczny

Zespół Terapeutyczny to interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów, w którego skład wchodzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki psychiatryczne, pracownik socjalny i ratownik medyczny. Zespół zajmuje się kwalifikacją beneficjentów  do projektu oraz tworzeniem Indywidualnych Planów Zdrowienia zależnych od potrzeb pacjenta i jego celów w projekcie. Zespół Terapeutyczny prowadzi krótkoterminowe oddziaływania dla pacjentów – leczenie psychiatryczne, oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacji.