Trening Funkcji Poznawczych

Funkcje  poznawcze to  zdolności organizmu człowieka do odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji płynących z otaczającego nas świata. Informacje te są przez nas wykorzystywane do codziennego funkcjonowania. Do funkcji poznawczych zaliczamy:

  • Spostrzeganie – czyli odbiór i interpretację bodźców docierających z otoczenia. Proces spostrzegania warunkują zmysły (dotyk, czucie głębokie, wzrok, słuch, węch, smak), dzięki którym mamy możliwość rozpoznania cech i znaczenia tego, co znajduje się w naszym zasięgu.
  • Uwagę – umiejętność, która umożliwia selekcję bodźców docierających jednocześnie do naszego ciała, ze względu na ich przydatność. Wybieramy i koncentrujemy się na bodźcu, który w danym momencie jest dla nas ważny, ignorując inne.
  • Pamięć – dzięki tej funkcji rejestrujemy, gromadzimy, a następnie przywołujemy zdobyte informacje z różnych źródeł zmysłowych dzięki niej zdobywamy i wykorzystujemy wiedzę, uczymy się nowych czynności.

Umożliwia nam ona również codzienne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Język – to  ukształtowany społecznie systemem symboli, który służy do komunikowania się. Dzięki językowi możemy wyrażać swoje myśli, ale również odbierać informacje z otoczenia.

Myślenie logiczne – jest złożoną zdolnością, dzięki której wykorzystujemy zdobytą wiedzę i doświadczenia do zaplanowania i wykonania codziennych czynności. Myślenie logiczne pozwala nam integrować nowe informacje z już uzyskanymi, jak również modyfikować je.

Wraz z wiekiem i postepującymi zmianami chorobowymi zdolności te ulegają osłabieniu a nawet zanikowi, ich umiejętne ćwiczenie może zapewnić funkcjonowanie we w miarę dobrej kondycji przez dłuższy czas.

Prezedstawiamy propozycję kilku ćwiczeń mających na celu usprawnienie funkcji poznawczych.

Ćwiczenie 1

Z liter ułóż nazwy państw.

G J A R W U U –  Z A P I N A S I H – W I A G R O N E – T R U P O A G I L A – A D I N N I A L F – L G N A O M O I – B U Z I K E N T A S – D N E I I – S K L O P A – H Y C Z E C – N I A U M U R – O J S A R – A A A D N K – K S Y E K M – L I T R A A A S U


Ćwiczenie 2

Rozdziel słowa, zaznacz zdania i popraw błędy ortograficzne. 

NAZACHUDODMURUROZCIĄGASIĘLASNAPOŁUDNIULERZYSPOKOJ NEJEZIOROZASILANEWODAMISTRUMIENINAPÓŁNOCYSĄWYSOKIE WZGURZAZBOCZAWZGÓRZAPOKRYWAJĄPOLAIŁĄKINAKTÓRYCHP ASĄSIĘOWCENAWSCHODZIETAKŻEROSNĄLASY.


Ćwiczenie 3

Wymień jak najwięcej słów z podanej kategorii.

PTAKI, KWIATY, POLSKIE MIASTA, PAŃSTWA, RZEKI, OWOCE, WARZYWA, NAZWISKA AKTORÓW, DRZEWA, POJAZDY, SPRZĘT AGD, RASY PSÓW


Ćwiczenie 4

Zaplanuj obiad dla czterech osób. Możesz na niego przeznaczyć 50 złotych. Rozpisz ceny produktów.


Ćwiczenie 5

Wykonaj działania arytmetyczne.

3 x 9 + 4 =

5 x 6 + 7 =

11 x 15 + 6 =

3 x 9 + 7 =

40 : 8 + 5 =

36 : 6 + 7 =

108 : 2 + 11 =

17 x 4 + 8 =


Ćwiczenie 6

 Który z wyników jest liczbą parzystą, a który nieparzystą? WPISZ ODPOWIEDNI ZNAK:

7 [ ] 9=16

24 [ ] 3= 8

8 [ ] 6 = 48

 9 [ ] 4 = 36

25 [ ] 14 = 3


Ćwiczenia zaczerpnięto ze skryptu “Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych” autorstwa  Kingi  Jochim, Marii Nowak i Marcina Woźniaka

Tekst na podstawie artykułu “Funkcjonowanie poznawcze – czym są zdolności poznawcze?” Agnieszki Jaszczuk Zródło mjakmama24.pl