25 Listopada – Międzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wobec Kobiet

25 listopada ogłoszono Międzynarodowym Dniem Zwalczania Przemocy wobec Kobiet – dzień ten jest symbolem podjęcia walki z przemocą na tle płciowym, symbolem gotowości do udzielania wsparcia osobom doświadczającym zbrodni uderzających w ich psychikę, fizyczność, seksualność oraz niezależność.

Przemoc stosowana w stosunku do kobiet oraz dziewcząt jest jednym z najbardziej uporczywych, przerażających i globalnych nadużyć. Łamanie praw człowieka w takiej formie dotyka Nas wszystkich. Brak szacunku wobec niezbywalnego prawa kobiet do godności i bezpieczeństwa wpływa bezpośrednio również na ich środowisko domowe, zawodowe i edukacyjne. Problem ten przenika przez wszelkie konstrukty społeczne niszcząc rodziny, społeczności oraz wstrzymując możliwość stabilnego rozwoju krajów.

Jako pracownicy Centrum zajmującego się zdrowiem psychicznym solidaryzujemy się i stajemy w obronie tych, których prawo do życia bez przemocy jest naruszane na różne sposoby. Kobiety, nie jesteście same.

Jeśli doświadczasz sytuacji przemocy, jesteś świadkiem dyskryminacji i szeroko rozumianego prześladowania kobiet lub chcesz bliżej zapoznać się z problematyką przemocy odwiedź umieszczone poniżej strony internetowe. Są to sprawdzone organizacje zajmujące się psychoedukacją oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy oferowanej przez lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, radców prawny, pracowników socjalnych i innych. Organizacje te wspierają również osoby w kryzysie pomagając im z trudnościami natury lokalowej, finansowej, społecznej.

Przemoc wobec kobiet jest palącym problemem Nas wszystkich. Dotyczy i dotyka Nas wszystkich. Powiedz stop.

https://www.niebieskalinia.pl/ – Niebieska Linia

https://www.nonlicet.pl/ – Fundacja NON LICET niosąca pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego We Wrocławiu
ul. Stalowa 6A 53-425 Wrocław
tel. 572 108 352
e-mail: fundacja@nonlicet.pl
Godziny pracy: pon–czw: 16:00–20:00

https://cpk.org.pl/ – Centrum Praw Kobiet
ul. Ruska 46A 50-079 Wrocław
tel. 71 358-08-74  
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek – czwartek 10:00-18:00 piątek 10:00-14:00

http://www.akson.org.pl/ – Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Akson” we Wrocławiu
ul. Bora-Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław
tel. 71 736 06 82

http://www.pcpr.wroclaw.pl/dyzurny-punkt-konsultacyjny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

http://evolutio.org.pl/ -Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” we Wrocławiu
adres realizacji działań projektowych:  ul. Legnicka 65 (SEKTOR 3) oraz ul. Strzegomska 47 i 55 we Wrocławiu (Kompleks budynków Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
tel. 731 450 926
e-mail: evolutio.stow@gmail.com

http://www.kampaniaprzemoc.pl/ – Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy – na stronie tej na bieżąco są aktualizowane informacje związane ze wsparciem osób doświadczających przemocy na terenie Wrocławia