mgr Zofia Szynal

psycholożka, psychoterapeutka

Jako członkini Zespołu Terapeutycznego prowadzi kwalifikacje do projektu, diagnozuje, proponuje plan leczenia. Dla pacjentów objętych skoordynowaną formą opieki w CZP+ prowadzi indywidualne oddziaływania psychoterapeutyczne – psychoedukacje, wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię krótkoterminową. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT), które opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań oraz w podejściu wywodzącym się z terapii poznawczo-behawioralnej – terapii schematu (TS).

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 892). Absolwenta jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu „Praktycznej diagnozy psychologicznej” na tej samej uczelni. Ukończyła studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja i terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła z wyróżnieniem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.