mgr Weronika Berdel

koordynatorka procesu zdrowienia

Wspiera pacjentów korzystających z rozszerzonej formy opieki w procesie zdrowienia. W swojej pracy korzysta głównie z podejścia integratywnego, łączącego techniki z różnych szkół terapeutycznych. Szczególnie ważne jest dla niej budowanie bezpiecznej relacji z pacjentem, będącej czynnikiem leczącym. Kładzie nacisk na psychoedukację, jak i pracę na zasobach pacjenta. Towarzyszy pacjentom w procesie terapii, poprawy jakości życia oraz w wyznaczeniu i osiąganiu ich osobistych celów.
  

Z wykształcenia psycholożka – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest w trakcie kursu certyfikującego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na psychoterapeutę integratywnego organizowanego przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego. Odbyłą szkolenia z Zaburzeń Osobowości oraz Terapii Samouszkodzeń w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie z zakresu Uzależnień Behawioralnych w Stowarzyszeniu KARAN, a także szkolenia dotyczące wsparcia i diagnozy dzieci doświadczających przemocy.