mgr Łukasz Golonka

koordynator procesu zdrowienia

Jako koordynator procesu zdrowienia pomaga pacjentowi w realizacji planu procesu zdrowienia, jego monitorowaniu oraz weryfikacji, towarzyszy w procesie zdrowienia poprzez koordynację działań wszystkich zaangażowanych specjalistów. Skupia się głównie na wzmocnieniu zasobów pacjenta oraz jego poczucia skuteczności

Z wykształcenia psycholog – absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dyplom ukończenia pierwszego stopnia szkoły Terapii Systemowej, wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Obecnie w trakcie kursu Certyfikującego na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii. Ukończył również kurs podstawowy Dialogu Motywującego organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.