mgr Katarzyna Borycka

psycholg, członek zespołu terapeutycznego, psychoterapeuta

Zajmuje się diagnozą oraz kwalifikacją do projektu CZP+ wraz z ustaleniem indywidualnego planu zdrowienia, wsparciem psychologicznym, psychoterapią krótkoterminową indywidualną zaburzeń psychicznych. W swojej pracy korzysta głównie z podejścia psychoterapii behawioralno- poznawczej (terapia zorientowana na schematy, DBT, terapie trzeciej fali). W swojej pracy kieruję się zasadami etyki i kodeksu etycznego psychologa oraz poddaję się regularnej superwizji.

Z wykształcenia psycholog – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.