mgr Joanna Wojtera

koordynator procesu zdrowienia

W jej pracy najważniejsza jest relacja z Uczestnikiem Projektu, która polega na towarzyszeniu (pomocy w sprawach urzędowych, administracyjnych), wspieraniu (rozmowie telefonicznej,online,spotkaniach w Centrum Zdrowia Psychicznego+) i aktywizacji społecznej (spacerach, pomocy w znalezieniu miejsc dalszego rozwoju osobistego). Funkcję jaką pełni jest koordynowanie stworzonego w porozumieniu z pacjentem i Zespołem Terapeutycznym, Indywidualnego Planu Zdrowienia, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego kontaktu z wszystkimi zaangażowanymi specjalistami.

Z wykształcenia psycholog – absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, aktualnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Systemowej