mgr Joanna Wojtera

koordynator procesu zdrowienia

W mojej pracy najważniejsza jest relacja z Uczestnikiem Projektu, która polega na kwalifikacji do projektu CZP+, zrozumieniu potrzeb i ułożeniu Indywidualnego Planu Zdrowienia Osoby zgłaszającej się do Centrum. Istotnym elementem jest wspieranie Uczestnika oraz okazywanie pomocy w pojawiających się trudnościach. Staram się ściśle współpracować z Koordynatorem Procesu Zdrowienia, jak i innymi jednostkami uwzględnionymi w danym Planie.
Z wykształcenia psycholog – absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, aktualnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Systemowej