mgr Ina Borzymowska

Koordynator Procesu Zdrowienia nadzorujący pracę merytoryczną KPZ.


Jako koordynator procesu zdrowienia skupia się na dawaniu szeroko pojętego wsparcia, zarówno z zakresu spraw administracyjnych, jak i relacyjnych. W swojej pracy duży nacisk kładzie na zdobywanie przez pacjenta kompetencji do samodzielnego funkcjonowania oraz stanowienia o sobie, zyskiwania sprawczości w działaniu. Uważa, że jedną z najważniejszych funkcji Koordynatora jest dawanie podopiecznym świadomości, że jest ktoś, do kogo zawsze mogą zadzwonić, porozmawiać i na kim można się oprzeć.
W pracy pełni również funkcję osoby sprawującej nadzór nad działaniami pozostałych Koordynatorów starając się i dla nich być wsparciem.


Z wykształcenia magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu SWPS, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS, kurs mediacyjny oraz stopień podstawowy szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.