mgr Ewa Czajkowska

psycholog, koordynator procesu zdrowienia

W swojej pracy za cel stawia sobie, by z zaangażowaniem, troską i wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz doświadczenia, towarzyszyć pacjentowi w procesie wychodzenia z choroby, aktywnie pomagając mu realizować kolejne kroki Indywidualnego Planu Zdrowienia.

Dyplom magistra z zakresu psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym też ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (specjalność Projektowanie Komunikacji i Wizerunku Instytucji). Ukończyła również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.