Anna Kopkiewicz

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pracuje obecnie w zespole terapeutycznym w Projekcie CZP+ na stanowisku pielęgniarki psychiatrycznej. W ramach swoich obowiązków kwalifikuje pacjentów do projektu CZP+ zgodnie z obowiązującymi standardami, wykonuję czynności diagnostyczne  w tym dokonywanie pomiarów podstawowych czynności życiowych, iniekcje zlecone przez specjalistów dla pacjentów w projekcie, prowadzę dokumentację medyczną, czynnie uczestniczę  w działaniach zespołu terapeutycznego oraz w edukacji prozdrowotnej pacjentów z projektu.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowisko-rodzinnego oraz  kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych oraz EKG. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, praktykę pielęgniarską zdobywała na oddziałach psychiatrycznych DCZP we Wrocławiu.